Αποτύπωση Διανοητικών Αλλαγών στον Εγκέφαλο: Διαλογισμός και Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ)