Εκπαίδευση

 

Διδασκαλία στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΔΕΠΥ – ΕΚΠΑ “Ανίχνευση, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Νηπίων, Παιδιών και Εφήβων με ΔΕΠΥ

 • Coaching για την ΔΕΠΥ
 • Νευροανάδραση για την ΔΕΠΥ

Εκπαίδευση στην νευροανάδραση

 • Θεωρητική εκπαίδευση
 • Πρακτική άσκηση
 • Εποπτεία
 • Mentoring για πιστοποίηση από την BCIA

Ψυχοεκπαίδευση γονέων

 • Κατανόηση δυσκολιών του παιδιού
 • Βελτίωση σχέσης με το παιδί
 • Οριοθέτηση και βελτίωση καθημερινότητας

Σεμινάρια διαπροσωπικής επικοινωνίας

 • Σχέσεις γονεϊκού ζεύγους
 • Σχέσεις γονέα με έφηβο
 • Σχέσεις συνεργατών στο εργασιακό περιβάλλον