Υπηρεσίες

 
Νευροψυχολογική / ψυχομετρική αξιολόγηση
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ανάγνωσης, γραφής, μαθηματικών)
 • Άλλες Αναπτυξιακές ή Συναισθηματικές Διαταραχές που επιβαρύνουν την μάθηση
 • Νευρολογικές Παθήσεις (Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις, Εγκεφαλικά Επισόδεια, Εγκεφαλικοί Όγκοι, Άνοια (Νόσος Alzheimer, κ.α.)

Νευροανάδραση (Neurofeedback)
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)
 • Αγχώδεις Διαταραχές
 • Εγκεφαλικές βλάβες
 • Κορυφαίες Επιδόσεις (Peak Performance)

Ποσοτικό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (qEEG)
 • Καταγραφή με σύστημα 19 ηλεκτροδίων
 • Ανάλυση και σύγκριση με βάση δεδομένων NeuroGuide
 • Σχεδιασμός πρωτόκολλου νευροανάδρασης
 • Διερεύνηση Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)
 • Διερεύνηση Διαταραχών Συνείδησης (Disorders of Consciousness)

Βελτίωση μνήμης
 • Νευρολογικές διαταραχές
 • Μαθησιακές επιδόσεις
 • Κορυφαίες επιδόσεις

Τεχνικές μελέτης
 • Οργάνωση & διαχείριση χρόνου μελέτης
 • Κατανόηση και απομνημόνευση κειμένων

Εποπτική διαχείριση στόχων για τη ΔΕΠΥ (Coaching for ADHD)
 • Ψυχοεκπαίδευση για την ΔΕΠΥ
 • Διερεύνηση και επιδίωξη στόχων
 • Διαχείριση χρόνου
 • Διερεύνηση επαγγελματικού προσανατολισμού για εφήβους & ενηλίκους με ΔΕΠΥ

Ψυχοεκπαίδευση γονέων
 • Βελτίωση σχέσης με τα παιδιά
 • Διαχείριση ΔΕΠΥ και δυσκολιών συμπεριφοράς
 • Διαχείριση δυσκολιών σχέσης γονέων

Επαγγελματική εκπαίδευση & εποπτεία για νευροανάδραση
 • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ)
 • Διαμόρφωση πρωτοκόλλου νευροανάδρασης
 • Τεχνικές αυτοελέγχου
 • Εποπτεία
 • Mentoring για πιστοποίηση aπό την BCIA

Διακρανιακός ηλεκτρικός ερεθισμός (tDCS/tACS)
 • Νευρολογικές παθήσεις
 • Διαταραχές Συνείδησης
 • Έρευνα