Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.hnps.gr

FEDERATION OF THE EUROPEAN SOCIETIES OF NEUROPSYCHOLOGY www.fesn.eu

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΥ www.adhd.gr

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ADHD HELLAS www.adhdhellas.org

INTERNATIONAL SOCIETY FOR NEUROFEEDBACK AND RESEARCH www.isnr.org

ASSOCIATION FOR APPLIED PSYCHOPHYSIOLOGY AND BIOFEEDBACK www.aapb.org

BIOFEEDBACK CERTIFICATION INTERNATIONAL ALLIANCE www.bcia.org