Νευροψυχολογία

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 

Τι είναι η νευροψυχολογική αξιολόγηση;

Η νευροψυχολογική αξιολόγηση χρησιμοποιεί ψυχομετρικές δοκιμασίες (test) με στόχο την κατανόηση της λειτουργίας ή δυσλειτουργίας συγκεκριμένων εγκεφαλικών περιοχών ή δικτύων. Ο νευροψυχολόγος ειδικεύεται τόσο στην ψυχομετρία και την γνωσιακή ψυχολογία, όσο και στην λειτουργική ανατομία του εγκεφάλου, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες.

 

neuropsychology

Που εφαρμόζεται η κλινική νευροψυχολογία;

Η  κλινική νευροψυχολογία χρησιμεύει τόσο σε άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές (π.χ., δυσαναγνωσία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής), όσο και σε άτομα με νευρολογικές παθήσεις (π.χ., κρανιοεγκεφαλική κάκωση, άνοια). Ενδεικτικά, χρησιμεύει στην διάγνωση ή/και αντιμετώπιση για:

 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσαναγνωσία, Δυσγραφία, Δυσαριθμησία)
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ)
 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ, αυτιστικές διαταραχές)
 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
 • Μη-Γλωσσική Μαθησιακή Δυσκολία
 • Γεννετικά ή νευρομεταβολικά νοσήματα
 • Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ)
 • Επιληψία
 • Εγκεφαλικοί όγκοι
 • Εγκεφαλικά επεισόδια
 • Ήπια γνωστική εξασθένιση
 • Άνοια (τύπου Αλζχάιμερ, αγγειακή, κλπ.)

 

Τι είδους δοκιμασίες (test) περιλαμβάνει η νευροψυχολογική αξιολόγηση;

Οι δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται μπορεί να περιλαμβάνουν τυποποιημένες ερωτήσεις (π.χ., γνώσεων, αριθμητικής, μνήμης), κατασκευή παζλ, σύγκριση εικόνων ή γεωμετρικών σχεδίων, ανάγνωση, γρίφους, ή λογικά προβλήματα, και μπορεί να χορηγούνται από τον νευροψυχολόγο, ή από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 

Πως βοηθάει η κλινική νευροψυχολογία;

Ο κλινικός νευροψυχολόγος βοηθάει στην ερμηνεία των συμπτωμάτων που αφορούν τις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες (συγκέντρωση, μνήμη, κλπ.), καθώς και στην βελτίωση των λειτουργιών αυτών. Για παράδειγμα, δυσκολία στην μάθηση μπορεί να οφείλεται σε δυσαναγνωσία, ΔΕΠ/Υ, άγχος, ειδική γλωσσική διαταραχή, κλπ., δυσκολία στην συγκέντρωση προσοχής μπορεί να οφείλεται σε ΔΕΠ/Υ, άγχος, κατάθλιψη, επιληψία, γεννετικά σύνδρομα, κλπ.. Αφού διαγνωσθεί η αιτία των συμπτωμάτων (κάποιες φορές με την βοήθεια συνεργατών άλλων εικικοτήτων, π.χ., ψυχιάτρου, αναπτυξιολόγου, λογοπαιδικού), ο κλινικός νευροψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων είτε με γνωστικές ασκήσεις (π.χ., τεχνικές μνήμης, τεχνικές οργάνωσης, νευροανάδραση), ή με παραπομπή σε συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων (π.χ., νευρολόγου για φαρμακευτική αγωγή, λογοπαιδικού για ασκήσεις ανάγνωσης ή λεκτικής κατανόησης/έκφρασης).