Τι κάνει το χρόνο διαφορετικό στη ΔΕΠΥ

 

Ομιλία “Τι κάνει το χρόνο διαφορετικό στη ΔΕΠΥ”, από την Ημερίδα για τα 10 χρόνια της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης ΔΕΠΥ, 13/10/2018, Υπουργείο Παιδείας (Αίθουσα Ζακλίν ντε Ρομιγύ) – Μαρούσι.