Μαθησιακές & Αναπτυξιακές Διαταραχές

 

Ένα στα πέντε παιδιά δυσκολεύονται στην σχολική εκπαίδευση, και αυτό οφείλεται σε εκ γενετής  λόγους («αναπτυξιακές διαταραχές»), σε λόγους που προκύπτουν αργότερα κατά την ανάπτυξη του παιδιού, ή σε συνδυασμό αυτών. Εγ γενετής αίτια δυσκολιών στην σχολική μάθηση είναι συνήθως η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ), οι ειδικές μαθησιακές διαταραχές (κάποιοι τις αποκαλούν «δυσλεξία»)  της ανάγνωσης, της γραφής, και των μαθηματικών, οι γλωσσικές διαταραχές, και σπανιότερα οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (σύνδρομο Asperger), ή κάποιες νευρολογικές παθήσεις (π.χ., σύνδρομο του εύθραυστου Χ, νευροϊνωμάτωση, κ.ά.). Αίτια που προκύπτουν αργότερα περιλαμβάνουν τις συναισθηματικές διαταραχές, τις διαταραχές του άγχους, οικογενειακά ή άλλα προβλήματα που επηρρεάζουν τον συναιθηματικό κόσμο του παιδιού, ή ακατάλληλη εκπαίδευση. Συχνά οι δυσκολίες αυτές εντοπίζονται όταν είναι ήδη αργά για αποτελεσματική παρέμβαση.

Αναπτυξιακές διατραχές

 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ)
 • Ειδική μαθησιακή διαταραχή  της ανάγνωσης
 • Ειδική μαθησιακή διαταραχή  της γραφής
 • Ειδική μαθησιακή διαταραχή  των μαθηματικών
 • Γλωσσική διαταραχή (της εκπομπής, της κατανόησης, μικτή)
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Σύνδρομο Asperger)
 • Νευρολογικές διαταραχές (π.χ., σύνδρομο του εύθραυστου Χ, νευροϊνωμάτωση, αφαιρετική επιληψία, κ.ά.)

Άλλα αίτια που προκύπτουν αργότερα

 • Συναισθηματικές διαταραχές (καταθλιπτική, διπολική)
 • Διαταραχές του άγχους (γενικευμένο άγχος, κοινωνικό άγχος, άγχος έκθεσης, κ.ά.)
 • Οικογενειακά ή άλλα προβλήματα (π.χ., διαζύγιο, εντάσεις, σοβαρές ασθένειες κοντινών προσώπων, σχολικός εκφοβισμός, κ.ά.)
 • Ακατάλληλη εκπαίδευση (π.χ., τηλεκπαίδευση, αδιάφοροι ή απορριπτικοί εκπαιδευτικοί, υπερβολική απομνημόνευση, κ.ά.)